fbpx

Дата на влизане в сила: април 2018 г.

Тази Декларация за поверителност е приложима за businesshotelplovdiv.com, притежаван и управляван от Бизнес Хотел Пловдив. Тя описва как събираме и използваме информацията, която може да включва лични данни, която предоставяте в нашия уебсайт: businesshotelplovdiv.com. Тя описва също и наличните за вас опции за избор по отношение на използването на личните ви данни и как можете да осъществявате достъп до тези данни и да ги актуализирате.

Събиране на данни

Видовете лични данни, които събираме, включват:

Вашето собствено име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и домашен адрес;

Информация за кредитната карта (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност);

Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги);

Данни, които ни предоставяте относно вашите маркетингови предпочитания или в процеса на вашето участие в проучвания, конкурси или промоционални оферти;

Винаги можете да изберете какви лични данни (ако изобщо някакви) искате да ни предоставяте. Ако обаче изберете да не предоставяте определени подробности, някои от трансакциите ви с нас може да бъдат засегнати.

Данни, които събираме автоматично

Когато използвате нашия уебсайт, ние събираме също информация автоматично, като част от нея може да са лични данни. Това включва данни като езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистри, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглеждащ или резервиращ), история на преглеждането, Booking ID на потребителя и вид преглеждани данни. Може също да събираме данни автоматично чрез бисквитки. За информация за начина, по който използваме бисквитки, кликнете тук.

Цели на обработката

Използваме личните ви данни за следните цели:

A. Резервации: Използваме личните ви данни за завършване и администриране на онлайн резервациите ви.

Б. Обслужване на клиенти: Използваме личните ви данни, за да предоставяме обслужване на клиенти.

В. Отзиви от гости: Може да използваме данните ви за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете мнението си като гост след престоя ви. Това може да помогне на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което е най-подходящо за тях. Ако изпратите отзив като гост, той може да бъде публикуван в уебсайта ни.

Г. Маркетингови дейности: Освен това използваме данните ви за маркетингови дейности, доколкото това е разрешено от закона. Когато използваме личните ви данни за целите на директен маркетинг, такива търговски бюлетини и маркетингови съобщения за нови продукти и услуги или други оферти, които смятаме, че може да представляват интерес за вас, включваме връзка за прекратяване на абонамента, която можете да използвате, ако не искате да ви изпращаме съобщения в бъдеще.

Д. Други съобщения: Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата, по телефона или чрез текстово съобщение в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас. Може да има редица причини за това:

а. Може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.
б. Ако не сте финализирали дадена резервация онлайн, може да ви изпратим по имейл напомняне за продължаване на резервацията ви. Вярваме, че тази допълнителна услуга е полезна за вас, защото ви позволява да продължите резервацията си, без да трябва да търсите мястото за настаняване отново или да попълвате всички данни за резервацията отначало.
в. Когато използвате нашите услуги, може да ви изпращаме въпросник или да ви поканим да предоставите отзивите си за практическата ви работа в нашия уебсайт. Вярваме, че тази допълнителна услуга е полезна както за вас, така и за нас, тъй като ще можем да подобрим уебсайта си въз основа на вашите отзиви.

Е. Анализи, подобрения и проучване: Ние използваме лични данни за провеждане на проучване и анализ. Може да включим трета страна, която да го направи от наше име. Може да споделим или разкрием резултатите от такова проучване, включително на трети страни, в анонимна, обобщена форма. Ние използваме личните ви данни за аналитични цели, за да подобряваме услугите ни, за подобряване на изживяванията на потребителите и за подобряване на функционалността и качеството на нашите онлайн услуги за пътувания.

Ж. Сигурност, откриване и предотвратяване на измами: Ние използваме информацията, която може да включва лични данни, за да предотвратяваме измами и други незаконни дейности. Освен това използваме тази информация за разследване и откриване на измами. Може да използваме лични данни за оценка на риска и за целите на сигурността, включително удостоверяването на потребители. За тези цели, личните данни може да бъдат споделяни с трети страни, като например правоприлагащите власти, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство и външни съветници.

З. Юридически цели и съответствие: В определени случаи трябва да използваме предоставената информация, която може да включва лични данни, за обработване и разрешаване на правни спорове или искове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагане на споразумение(я), или за изпълнение на законосъобразно искане от правоприлагащ орган, доколкото това се изисква по закон.

Ако използваме автоматизирани средства за обработване на лични данни, които имат правни последствия или се отразяват значително на вас, ще прилагаме подходящи мерки за защита на вашите права и свободи, включително правото да получавате човешка намеса.

Правни основания

Предвид цели А и Б ние разчитаме на изпълнението на договор: Използването на данните ви може да е необходимо за изпълнение на договора ви с нас. Ако например използвате нашите услуги, за да направите онлайн резервация, ние ще използваме данните ви за изпълнение на нашето задължение за завършване и администриране на тази резервация съгласно договора ни с вас.

Предвид цели В-З ние разчитаме на законосъобразните интереси: Ние използваме данните ви за нашите законосъобразни интереси, като например да ви предоставяме най-доброто подходящо съдържание за уебсайта, имейли и бюлетини, за да подобряваме и популяризираме нашите продукти и услуги, и съдържанието в нашия уебсайт, както и за административни и юридически цели, и с цел откриване на измами. Когато използваме лични данни за обслужване на нашите законосъобразни интереси, ние винаги ще балансираме вашите права и интереси за защитата на информацията ви спрямо нашите права и интереси.

По отношение на цел З ние разчитаме, където това е приложимо, също и на задължението ни да спазваме приложимите закони.

Там, където това е необходимо съгласно приложимите закони, ще получаваме съгласието ви, преди да обработваме личните ви данни за целите на директен маркетинг.

Ако е необходимо съгласно приложимите закони, ще искаме съгласието ви. Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на всеки от адресите в края на тази Декларация за поверителност.

Ако искате да възразите срещу обработването, изложено в цели В-Е, и нямате директно на разположение механизъм за отказване (например в настройките на профила ви), доколкото е приложимо, моля, свържете се с [email protected] .

Споделяне на данни

Доставчици на услуги трети страни: Ние използваме доставчици на услуги, които обработват личните ви данни изрично от наше име. Това обработване ще бъде за целите, включени в тази Декларация за поверителност, като например осъществяване на плащания на резервации, изпращане на маркетингови материали или за аналитични поддържащи услуги. Тези доставчици на услуги са обвързани от клаузи за поверителност и нямат право да използват личните ви данни за свои собствени цели или за каквато и да е друга цел.

Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни институции, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Международни прехвърляния на данни

Прехвърлянето на лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност, може да включва прехвърляния в чужбина на лични данни към държави, чиито закони за защита на данните не са толкова изчерпателни колкото тези на държавите в Европейския съюз. Когато се изисква от европейското законодателство, ще прехвърляме само лични данни на получатели, които предоставят адекватно ниво на защита на данните. В тези случаи ние сключваме договорни споразумения, за да гарантираме, че личните ви данни остават защитени в съответствие с европейските стандарти. Можете да поискате от нас да видите копие от тези клаузи, като използвате данните за контакт по-долу.

Сигурност

Ние съблюдава разумни процедури за предотвратяване на наупълномощен достъп до и злоупотреба с информация, включваща лични данни. Ние използваме подходящи бизнес системи и процедури за защита и предпазване на информация, включваща лични данни. Освен това ние използваме процедури за сигурност, както и технически и физически ограничения за достъп и използване на лични данни в нашите сървъри. Само упълномощени служители имат разрешение за достъп до лични данни за целите на работата си.

Запазване на данни

Ние ще запазваме информацията ви, която може да включва лични данни, толкова дълго, колкото преценим, че е необходимо, за да ви предоставяме услуги, да спазваме приложимите закони, да разрешаваме спорове с която и да е страна и ако е необходимо по друг начин, за да можем да осъществяваме бизнеса си, включително да откриваме и предотвратяваме измами или други незаконни дейности. Тази Декларация за поверителност ще е приложима за всички лични данни, които запазваме. Ако имате въпрос относно конкретен период на запазване за определен тип лични данни, които обработваме за вас, моля ,свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени по-долу.

Вашите опции и права

Ние искаме вие да контролирате как личните ви данни се използват от нас. Можете да го направите по следните начини:

Mожете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за вас;

можете да ни информирате за всякакви промени на личните ви данни или да поискате от нас да коригираме всякакви лични данни, които съхраняваме за вас;

в определени ситуации можете да поискате от нас да изтрием или блокираме, или ограничим обработването на личните данни, които съхраняваме за вас, или да възразите срещу конкретни начини, по които използваме личните ви данни; и

в определени ситуации можете също така да поискате от нас да изпратим личните данни, които сте ни предоставили, на трета страна.

Когато използваме личните ви данни въз основа на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, при условие че са спазени приложимите закони. Нещо повече, когато обработваме личните ви данни въз основа на законосъобразен интерес или обществен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време на това използване на личните ви данни, при условие че са спазени приложимите закони.

Ние разчитаме на вас, да гарантирате, че личните ви данни са пълни, точни и актуални. Моля, информирайте ни своевременно за всякакви промени на или неточности в личните ви данни, като се свържете с [email protected] . Ние ще обработваме заявките ви в съответствие с приложимите закони.

Въпроси или оплаквания

Ако имате въпроси или притеснения относно обработването от наша страна на личните ви данни, или ако искате да упражните някое от правата, които имате по това уведомление, не се колебайте да се свържете с нас чрез [email protected] . Можете също така да се обърнете към своя местен орган за защита на данните с въпроси и оплаквания.

Промени по уведомлението

Също както бизнесът ни се променя постоянно, така и тази Декларация за поверителност може да се променя от време на време. Ако искате да видите промените, направени по тази декларация за поверителност от време на време, ви препоръчваме да я отворите, за да ги видите. Ако направим съществени промени или промени, които ще ви засегнат (например когато започнем да обработваме личните ви данни за други цели, различни от гореизложените), ще се свържем с вас, преди да започнем това обработване.

bg_BGBulgarian